29.8.1824

Ναυμαχία του Γέροντα στην Μικρά Ασία. Σε αυτήν ο μικρός Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, καταναυμαχεί τον ενωμένο Τουρκοαιγυπτιακό Στόλο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821