1.2.1821 - 'Ενοπλη σύγκρουση στην Μολδαβία

Στο Γαλάτσι της Μολδαβίας λαμβάνει χώρα ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων επαναστατών, υπό τον Βασίλειο Καραβιά, και Τούρκων, η οποία καταλήγει σε νίκη των Ελλήνων.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821