1.4.1822 - Αποφασίζεται η σύσταση τακτικού στρατού επιπέδου συντάγματος

Αποφασίζεται με νόμο η σύσταση τακτικού στρατού επιπέδου συντάγματος. Η Γενική Αρχηγία ανατέθηκε στο Γερμανό Στρατηγό Κάρολο Νόρμαν.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821