11.3.1822 - Ο Λυκούργος Λογοθέτης με 2.500 Σαμίους και 150 Χίους αποβιβάζεται στη Χίο

Ο Λυκούργος Λογοθέτης με 2.500 Σαμίους και 150 Χίους αποβιβάζεται στη Χίο όπου εγκλείει εντός του Φρουρίου και πολιορκεί, τις εκεί τουρκικές δυνάμεις.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821