12.6.1821 - Ο Δημήτριος Υψηλάντης εκδίδει την πρώτη προκήρυξή του

Ο Δημήτριος Υψηλάντης εκδίδει την πρώτη προκήρυξή του, ως πληρεξούσιος Στρατηγός της Πελοποννήσου, με σκοπό τη ναυτολόγηση και τη συλλογή χρημάτων για τη συντήρηση και ετοιμότητα του Στόλου.


470 Έλληνες συλλαμβάνονται με δόλιο τρόπο από τον Τούρκο Διοικητή της Κύπρου Κιουτσούκ Μεχμέτ, οδηγούνται στις φυλακές και θανατώνονται

Ετικέτες - Επανάσταση 1821