12.6.1823 - Δύναμη 600 Ψαριανών καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Τσανταρλή

Δύναμη 600 Ψαριανών, υπό τον Πλοίαρχο Γεώργιο Σκανδάλη, καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Τσανταρλή Μικράς Ασίας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821