16.4.1821 - Ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσιμος υψώνει τη Σημαία της Επαναστάσεως στην Ύδρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Ύδρας Γεράσιμος, μετά από επίσημη δοξολογία, υψώνει τη Σημαία της Επαναστάσεως. Έτσι η Ύδρα επωμίζεται το βάρος ολόκληρου σχεδόν του ναυτικού αγώνα.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821