16.6.1821 - Ελληνική δύναμη υποχρεώνει σε υποχώρηση 700 Τούρκους κοντά στη Στίγκα Ρουμανίας

Ολιγάριθμη ελληνική δύναμη υποχρεώνει σε υποχώρηση 700 Τούρκους κοντά στη Στίγκα Ρουμανίας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821