17.9.1822 - Το Εκτελεστικό ορίζει τον Γεώργιο Βαρνακιώτη Στρατηγό της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Το Εκτελεστικό, μετά από πρόταση των Χιλιάρχων και των Καπεταναίων της περιφέρειας, ορίζει τον Γεώργιο Βαρνακιώτη Στρατηγό της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821