2.12.1823 - Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μονρόε αναγνωρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μονρόε σε προσχέδιο διαγγέλαμτός του προς το Κονγκρέσο, αναγνωρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα και προτείνει την αποστολή πρεσβευτή στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι το σημείο αυτό διαγράφηκε από το τελικό κείμενο, αποτελεί την πρώτη θετική δήλωση υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821