2.9.1822 - Οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τις εστίες τους και αναχωρούν για τα Επτάνησα.

Οι Σουλιώτες, μετά από διαδοχικές ελληνικές αποτυχίες στην Ήπειρο και συμφωνία με τον Κεσέρ Πασά, εγκαταλείπουν τις εστίες τους και αναχωρούν για τα Επτάνησα.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821