20.2.1822 - Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία των Πατρών

Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία των Πατρών, όπου 26 υδραίικα, 20 σπετσιώτικα και 16 ψαριανά πλοία, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, καταναυμαχούν τον Τουρκικό Στόλο υπό τον Καρά-Τεπέ Αλή και τον τρέπουν σε φυγή προς τη Ζάκυνθο με πολλές απώλειες.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821