23.4.1821 - Μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας

Μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας του Σπερχειού ποταμού κατά την οποία, μετά από ηρωική αντίσταση, φονεύεται ο Επίσκοπος Ησαΐας, τραυματίζεται ο Πανουργιάς και συλλαμβάνεται ο Αθανάσιος Διάκος, ο οποίος υφίσταται φρικτό θάνατο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821