25.1.1822 - Δολοφονείται από τους Τούρκους ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων

Δολοφονείται από τους Τούρκους ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση των τουρκικών δυνάμεων που πολιορκούσαν τα Ιωάννινα και τη χρησιμοποίησή τους για την κατάπνιξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821