26.5.1821 - Οι Υδραίοι διορίζουν τον Μανώλη Τομπάζη Αρχιναύαρχο του Στόλου

Οι Υδραίοι, με έγγραφό τους, διορίζουν τον Μανώλη Τομπάζη Αρχιναύαρχο του Στόλου στον αγώνα εναντίον των Τούρκων.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821