26.9.1821 - Παραδίδεται στους Έλληνες η τουρκική φρουρά της Μεγάλης Τάπιας της Τριπολιτσάς

Παραδίδεται στους Έλληνες η τουρκική φρουρά της Μεγάλης Τάπιας της Τριπολιτσάς (Τριπόλεως) και έτσι ολοκληρώνεται η κατάληψη της πόλεως.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821