28.3.1822 - Δύναμη από 700 Κρήτες συντρίβει στην περιοχή Ρεθύμνου πενταπλάσιους Τούρκους

Δύναμη από 700 Κρήτες επαναστάτες συντρίβει στην περιοχή Ρεθύμνου πενταπλάσιους Τούρκους.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821