3.7.1826

Πολιορκία της πόλης των Αθηνών από τα στρατεύματα του Κιουταχή.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821