3.8.1826

Δύναμη 5.000 Τούρκων, υπό τον Κιουταχή, επιτίθεται εναντίον 800 Ελλήνων που υπερασπίζουν την Αθήνα και, μετά από σκληρή μάχη, καταλαμβάνουν την πόλη. Οι εναπομείναντες υπερασπιστές αναγκάζονται να συμπτυχθούν στην Ακρόπολη.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821