31.12.1822 - Οι Τούρκοι λύουν την πολιορκία του Μεσολογγίου

Οι Τούρκοι του Ομέρ Βρυώνη λύουν την πολιορκία του Μεσολογγίου.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821