4.7.1822 - Μάχη στον Πέτα Άρτας

Μάχη στον Πέτα Άρτας που καταλήγει σε συντριβή των ελληνικών και φιλελληνικών δυνάμεων.


Σκληρή ελληνοτουρκική μάχη στη Σπλάντζα Πρεβέζης κατά την οποία σκοτώνεται ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και τραυματίζεται θανάσιμα ο κεχαγιάμπεης του Χουρσίτ πασά.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821