4.8.1822 - Κατάληψη και καταστροφή των χωριών Λάκκων και Θερίσου Κρήτης

Κατάληψη και καταστροφή των χωριών Λάκκων και Θερίσου Κρήτης από το Χασάν Πασά.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821