5.6.1825

Δολοφονείται στην Ακρόπολη Αθηνών ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821