6.4.1821 - Γενίτσαροι σφάζουν εξήντα Έλληνες στη Σμύρνη και λεηλατούν τις χριστιανικές συνοικίες

Γενίτσαροι σφάζουν εξήντα Έλληνες στη Σμύρνη και λεηλατούν τις χριστιανικές συνοικίες με αφορμή την ελληνική Επανάσταση, και απειλούν με γενική σφαγή του εκεί ελληνισμού.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821