6.5.1823 - Ο Νικόλαος Κριεζώτης νικά τους Τούρκους του Ομέρ Μπέη

Ο Νικόλαος Κριεζώτης νικά τους Τούρκους του Ομέρ Μπέη στο Βατίτσι Καρύστου.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821