7.10.1824

Ελληνικά τμήματα τρέπουν σε φυγή 4.000 Τούρκους στη Σουβάλα Παρνασσού.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821