7.2.1822 - Παραχωρείται, υπό όρους, αμνηστεία στους Αγιορείτες

Μετά από σουλτανικό φιρμάνι, παραχωρείται, υπό όρους, αμνηστεία στους Αγιορείτες, θέτοντας έτσι τέλος στην επανάσταση στη Χαλκιδική.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821