1.1.1822 - Η Α’ Εθνική Συνέλευση κηρύσσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας

Η Α’ Εθνική Συνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων κηρύσσει στην Επίδαυρο την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία της Ελλάδας και ψηφίζει το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα, γνωστό ως «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος».

Ετικέτες - Επανάσταση 1821