20.12.1821 - Α΄ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο

Α΄ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο. Συμμετέχουν Πελοποννήσιοι, Στερεοελλαδίτες και εκπρόσωποι των Νησιών.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821