1.4.1821 - Τουρκικός όχλος στην Κωνσταντινούπολη σφάζει ανηλεώς Έλληνες

Τουρκικός όχλος στην Κωνσταντινούπολη σφάζει ανηλεώς τους Έλληνες που ήταν στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και πυρπολεί την εκκλησία εξ αφορμής της Ελληνικής Επαναστάσεως (Κυριακή των Βαΐων).

Ετικέτες - Επανάσταση 1821