3.4.1821 - Ο Γιουσούφ Πασάς εισέρχεται στην Πάτρα

Ο Γιουσούφ Πασάς εισέρχεται στην Πάτρα, όπου προβαίνει σε βιαιότητες και σφαγές και παραδίδει την πόλη στις φλόγες.


Υψώνεται η Σημαία της Επαναστάσεως στις νήσους: Σπέτσες, Πόρο, Αίγινα και Σαλαμίνα, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται η Θήβα από τους εκεί Οπλαρχηγούς Βασίλειο Μπούσδο και Ιωάννη Λάππα.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821