1.6.1821 - Ο Εμμανουήλ Παππάς καταλαμβάνει την Ιερισσό

Ο Εμμανουήλ Παππάς, οργανωτής της Επανάστασης στη Χαλκιδική, καταλαμβάνει την Ιερισσό.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821