30.5.1821 - Επτανήσιοι καταλαμβάνουν το όρος Πούσι του χωριού Λάλα Ηλείας

Επτανήσιοι εθελοντές επαναστάτες καταλαμβάνουν το όρος Πούσι του χωριού Λάλα Ηλείας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821