1.7.1821 - Οπλαρχηγοί αναγνωρίζουν τον Δημήτριο Υψηλάντη ως Αρχιστράτηγο

Στα Τρίκορφα Αρκαδίας 22 οπλαρχηγοί αναγνωρίζουν τον Δημήτριο Υψηλάντη ως Αρχιστράτηγο και του ζητούν να αναλάβει την πολιορκία της Τριπολιτσάς.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821