29.6.1821 - Ο Χουρσίτ πασάς καταστρέφει τους Καλαρρύτες

Ο Χουρσίτ πασάς καταστρέφει τους Καλαρρύτες και το Συρράκο Ηπείρου. Οι κάτοικοι διασκορπίζονται στις γειτονικές περιοχές και ο αρχηγός Ιωάννης Κωλέττης με τους προκρίτους καταφεύγουν στο Μεσολόγγι.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821