10.8.1821 - Μεγάλη ήττα της τουρκικής στρατιάς του Κεχαγιάμπεη στην Γράνα

Μεγάλη ήττα της τουρκικής στρατιάς του Κεχαγιάμπεη στην Γράνα (οχυρωματική τάφρο), που έκρινε την τύχη της Τριπολιτσάς (Τριπόλεως).

Ετικέτες - Επανάσταση 1821