7.8.1821 - Οι Τούρκοι της Μεθώνης εξαναγκάζονται να παραδώσουν το Νεόκαστρο

Οι Τούρκοι της Μεθώνης, μετά από πολύμηνη πολιορκία, εξαναγκάζονται να συνθηκολογήσουν και να παραδώσουν το Νεόκαστρο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821