23.7.1821 - Παράδοση της Μονεμβασιάς στους Έλληνες

Παράδοση της Μονεμβασιάς στους Έλληνες. Η άλωση του φρουρίου της πόλης, του πρώτου ονομαστού κάστρου που περιέρχεται στην κατοχή των Ελλήνων, κλονίζει το ηθικό των Τούρκων της Τριπολιτσάς.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821