13.11.1822 - Υδραίικος στόλος αποβιβάζει στο Μεσολόγγι 1.500 άνδρες

13.11.1822 - Υδραίικος στόλος αποβιβάζει στο Μεσολόγγι 1.500 άνδρες

Υδραίικος στόλος αποβιβάζει στο Μεσολόγγι 1.500 άνδρες υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Τσαλαφατινό Κανέλλο Δεληγιάννη και Ανδρέα Ζαΐμη για ενίσχυση της φρουράς της πόλης.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821