3.12.1822 - Οι Τούρκοι του Ναυπλίου παραδίδονται στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Οι Τούρκοι του Ναυπλίου παραδίδονται στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά από την πτώση του Παλαμιδίου. Η πολιορκία του κάστρου είχε αρχίσει στις 29 Νοεμβρίου.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821