13.4.1821 - Οι Τούρκοι σέρνουν διαπομπευόμενο από τον τουρκικό όχλο το πτώμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’

Οι Τούρκοι κατεβάζουν από την αγχόνη και σέρνουν διαπομπευόμενο από τον τουρκικό όχλο το πτώμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, το οποίο ρίχνεται τελικά στη θάλασσα και περισυλλέγεται αργότερα από τον Έλληνα Πλοίαρχο Νικόλαο Παπαδόπουλο ή Σκλάβο, που το μετέφερε στην Οδησσό.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821