10.4.1821 - Επαναστατούν τα Ψαρά

Ανήμερα της Αναστάσεως εξ αφορμής της Ελληνικής Επαναστάσεως, εισορμούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως 5.000 Γενίτσαροι όπου συλλαμβάνουν τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ και τον απαγχονίζουν στην Κεντρική Πύλη που έκτοτε παραμένει κλειστή.


Απελευθερώνεται η Άμφισσα (Σάλωνα) από τους Ιωάννη Γκούρα και Πανουργιά γεγονός καθοριστικό για την επανάσταση στην Στερεά.


Επαναστατούν τα Ψαρά.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821