9.4.1821 - Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν και φυλακίζουν τους προκρίτους των Αθηνών

Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν και φυλακίζουν τους προκρίτους των Αθηνών, με αποτέλεσμα η πόλη να περιέλθει σε τραγική κατάσταση.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821