13.4.1822 - Άλωση της επαναστατημένης Νάουσας

Άλωση της επαναστατημένης Νάουσας. Μετά από πείσμονα αντίσταση των κατοίκων της, η πόλη υποκύπτει στα υπέρτερα τουρκαλβανικά στίφη του Εμπού Λουμπούτ. Ακολουθούν πρωτοφανείς δηώσεις, εξανδραποδισμοί και βίαιοι εξισλαμισμοί του πληθυσμού (οι μετέπειτα Βαλλαάδες). Δεκατρείς νεανίδες της Νάουσας, για να αποφύγουν την ατίμωση από τους Τούρκους, πέφτουν σαν άλλες Σουλιώτισσες στον καταρράκτη της Αραπίτσας. Το ελληνικό κράτος για να τιμήσει την επική αντίσταση και αυτοθυσία των κατοίκων της, της προσέδωσε το προσωνύμιο Ηρωική Πόλη, με Βασιλικό Διάταγμα του 1955 (ΦΕΚ 17-8), όπου έκτοτε αποτελεί και την πλήρη επίσημη ονομασία της.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821