14.4.1822 - Συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται στο Ρέθυμνο από τους Τούρκους ο Γάλλος φιλέλληνας Ιωσήφ Βαλέστ

Συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται στο Ρέθυμνο από τους Τούρκους κατά την προσπάθεια κατάληψης του εκεί φρουρίου ο Γάλλος φιλέλληνας (Κορσικανός) Συνταγματάρχης Ιωσήφ Βαλέστ, που είχε μεταβεί εκεί μετά την Πελοπόννησο, για την οργάνωση τακτικού στρατού.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821