16.5.1822 - Τμήμα Σουλιωτών μάχεται στη Μονή Δονάτου

Μετά την κατάληψη του Σουλίου, τμήμα Σουλιωτών, υπό τους Γιώτη Δαγκλή και Γεώργιο (Γκόγκα) Δράκο, μάχεται στη Μονή Δονάτου και φονεύει 80 Τούρκους.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821