29.5.1822 - Οι υπερασπιστές του Σουλίου πετυχαίνουν νίκη στο χωριό Ναβαρίκο

Οι υπερασπιστές του Σουλίου πετυχαίνουν περιφανή νίκη εναντίον των Τούρκων στο χωριό Ναβαρίκο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821