14.1.1822 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απελευθερώνει την Ακροκόρινθο

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απελευθερώνει την Ακροκόρινθο. Για πρώτη φορά στις επάλξεις του φρουρίου κυματίζει η Ελληνική Σημαία, που καθορίσθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, από τις 13 Ιανουαρίου 1822. Η Κόρινθος ορίζεται ως έδρα της Διοίκησης.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821