15.1.1822 - Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εκλέγεται Πρόεδρος του του Εκτελεστικού Σώματος

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εκλέγεται από την Εθνική Συνέλευση Πρόεδρος του του Εκτελεστικού Σώματος. Την ίδια ημέρα καταργείται το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821