14.4.1825

Σκοτώνεται πάνω στις επάλξεις του κάστρου της Μεθώνης ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, γιος του Πετρόμπεη, σε ηλικία 19 ετών.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821